Home » ĐAM MÊ ĐAN MÓC

ĐAM MÊ ĐAN MÓC

Một chart móc thỏ len siêu dễ thương đã đốn tim mình hết lần này đến lần khác!

Hiếm có mẫu thỏ len nào mình làm đủ các size như bé thỏ của Betugurumi (free pattern), từ size gốc đến size tăng gấp rưỡi rồi tăng gấp đôi. Chart móc thỏ len này mình thấy rất đáng để thử sức!

Hiếm có mẫu thỏ len nào mình làm đủ các size như bé thỏ của Betugurumi (free pattern), từ size gốc đến size tăng gấp rưỡi rồi tăng gấp đôi. Chart móc thỏ len này mình thấy rất đáng để thử sức! Mẫu gốc của tác giả Betugurumi Link chart gốc: Chart móc thỏ mặc quần yếm dưa hấu iu thiệt ... Read More »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates